Coach Your Kids By NLP Program 2-3,16-17Apr 2016

ข่าวดีสำหรับผู้ปกครองในการที่จะให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์การเรียนแนวใหม่ !!
หลักสูตร Coach Your Kids By NLP Program
จะช่วยดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวบุตรหลานคุณด้วยเทคนิค NLP
เด็กๆทุกคน สามารถเติบโตและสร้างความแตกต่างที่ยอดเยี่ยมในแบบที่เขาเป็นได้ โดยไร้ซึ่งขีดจำกัดและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข จากการรู้จักตนเองอย่างลึกซึ้ง มีเป้าหมายในการใช้ชีวิต และ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง

เทคนิค NLP สามารถสร้างความเข้าใจในตนเองและผู้คนรอบข้างได้อย่างลึกซึ้ง สามารถเปลี่ยนความเชื่อ มุมมอง ที่เป็นข้อจำกัดศักยภาพของตนเอง ทำให้ผู้เข้าอบรมค้นพบช่องทางที่จะเพิ่มศักยภาพของตนเอง และ ให้ทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิตที่มีพลัง และ ความสุข ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถค้นพบได้จากโปรแกรมสัมมนา Coach Your Kids by NLP ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ เข้าถึง สัมผัสประสบการณ์ และ เปิดมุมองใหม่ๆ ดังนี้

1. ค้นพบตนเอง รู้จักตนเอง หาแก่นแท้ ความหลงใหลในการใช้ชีวิต และ เป้าหมายของตนเอง
2. ค้นหาความเชื่อเดิม ที่เป็นข้อจำกัดของตนเอง เปิดมุมมองใหม่ ความเป็นไปได้ใหม่ ในการใช้ชีวิตของตนเอง
3. สร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ และ สังคม ให้กับเด็ก ในการใช้ชีวิตอยู่บนทางที่ตนเองเลือกอย่างหนักแน่น และ มีความสุข
4. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมเด็ก ให้รู้จักการให้อภัย เอื้อเฟื้อ และ ชื่นชมผู้อื่น
5. สร้าง และ ฝึกฝนทักษะการสื่อสารแบบใหม่กับตนเอง ( Self Talk ) และ การสื่อสารแบบใหม่กับผู้อื่นโดยปราศจากความคิดในเชิงลบในขณะทำการสื่อสาร ( มีสติรู้ตัวอยู่ตลอด ในขณะทำการสื่อสารกับผู้อื่น)

ลักษณะรูปแบบของการสัมมนา

1. รับคำแนะนำจากวิทยากรในเรื่องต่างๆ และ ทำกิจกรรมค้นหาตนเองเพื่อค้นพบสิ่งต่างๆตามที่วิทยากรได้ให้คำแนะนำไว้
2. การแบ่งปันประสบการณ์ที่ตนเองค้นพบให้ผู้เข้าสัมมนาคนอื่นมีส่วนร่วมในประสบการณ์นั้น เพื่อต่อยอดมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนให้สมบูรณ์
3. ทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อฝึกฝนทักษะที่ได้ และ นำไปทดลองใช้จริงในชีวิตของตนพร้อมกลับมารับคำแนะนำ

สอนโดยวิทยากรอาชีพ ครูแอนนา จากประสบการณ์การเป็น Coach ของ Leader ship program มานานกว่า 5 ปี , วิทยากรที่บรรยายหลักสูตรต่างๆของ NLP และ ได้รับการรับรองการสอนจากสถาบันของ NLP ( Licensed Practitionner of Neuro-Linguistic Programming)

ระยะเวลาการสัมมนา : 2 วัน เริ่ม 9:00 – 17:00 น.
กลุ่ม 1 : สำหรับน้องๆอายุ 8-12 ปี , วันที่ 2-3 เม.ย. 2559
กลุ่ม 2 : สำหรับน้องๆอายุ 13-18 ปี , วันที่ 16-17 เม.ย. 2559

สถานที่จัด: โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี
ค่าสัมมนา กรณีลงทะเบียนภายในเดือนกันยายน พิเศษ ลดเหลือเพียง 2,900 บาท เท่านั้น! ( จากราคาเต็ม 3,900 บาท ) รวมทุกอย่าง (อาหารกลางวัน+ของว่าง+เอกสาร+ใบประกาศฯ)

รับสมัครด่วน จำนวนจำกัดเพียง 30 ที่เท่านั้น !!

สนใจสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 083-038-6725 , 085-937-4555

การลงทะเบียน โดยโอนเงินลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี เอเทคเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จำกัด หมายเลขบัญชี 5202318241 และ ส่งสลิปลงทะเบียนทาง Inbox ใน Face book เพื่อยืนยันการชำระเงิน

ตลอดระยะเวลาการสัมมนาทั้งสองวัน เราเชื่อมั่นว่าน้องๆจะได้รับประสบการเรียนแนวใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อน จะทำให้น้องๆ รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข และ มีพลังในการที่จะเดินตามเป้าหมายในชีวิตที่ตนเองเลือกอย่างมั่นใจ

ATEC TRAINING BEYOND YOUR EXPERIENCE

 

Visitors: 14,428