Seminar Room

บริการห้องสำหรับจัดสัมมนา หรือ จัดประชุม 

 

ห้อง B5 ขนาดห้อง 10x4 เมตร จำนวนผู้เข้าสัมมนา 30 - 40 ท่าน

ห้อง C7 ขนาดห้อง 10x4 เมตร จำนวนผู้เข้าสัมมนา 30 - 40 ท่าน

ห้อง C8 ขนาดห้อง 14x4 เมตร จำนวนผู้เข้าสัมมนา 50 - 60 ท่าน

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 086-3168885 , 037-208098

Email : atec304@gmail.com

Visitors: 14,428