Other Services


  • สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 086-3168885 Email : atec304@gmail.com

  • บริการห้องสำหรับจัดสัมมนา หรือ จัดประชุม ห้อง B5 ขนาดห้อง 10x4 เมตร จำนวนผู้เข้าสัมมนา 30 - 40 ท่าน ห้อง C7 ขนาดห้อง 10x4 เมตรจำนวนผู้เข้าสัมมนา 30 - 40 ท่าน ห้อง C8 ขนาดห้อง 14x4...
Visitors: 14,428