ATEC TRAINING CENTER ( เอเทคเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด )

352/30-31 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

Email : atec304@gmail.com

TEL : 086-316-8885 ; 037-208-098

FAX : 037-208-098

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท เอเทคเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จํากัด จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเรา เพื่อการดําเนินการภายในเท่านั้น เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวมรวมไว้ อาจมีดังต่อไปนี้

• ชื่อ

• เบอร์โทรศัพท์

• ที่อยู่อีเมล

• ที่อยู่สําหรับการจัดส่งสินค้า 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

• เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ

• เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม

• เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง

• เพื่อดําเนินการจัดส่งสินค้าตามคําสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของเรานอกเหนือจาก บนเว็บไซต์

 

นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเพื่อ

• การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านกับระบบของเรา

• ตรวจสอบและส่งข้อมูลการดําเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่านเพื่อยืนยันการชําระค่าสินค้าออนไลน์นั้นๆ

• เพื่อตรวจสอบจํานวนการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความ ต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น

• รวมทั้งเพื่อให้เรารู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น

• เพื่อที่เราจะสามารถดําเนินการศึกษาและรู้สถิติทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้น

• เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความ ต้องการของท่าน อันรวมไปถึงข้อมูลสินค้าและบริการจากเรา และด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา

• เรามีความมั่นใจว่าท่านมีความคิดเห็นที่ตรงกับเรา และยินยอมให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างดี เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านผู้เป็นลูกค้าของเรา

 

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท เอเทคเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จํากัด ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลัง ข้อมูลของเราเป็นอย่างดีที่สุด เราปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

• กําหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

• คอยดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ

• ทําลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันทีเมื่อพ้นวาระความจําเป็นในการเก็บข้อมูลไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัย

Visitors: 14,428